2019 Olağan Genel Kurulu

AİKİDO VE BUDO SANATLARI FEDERASYONU

I purchased hyclate doxycycline from the vet’s office (doxycycline hyclate from a local vet) and i am using it in conjunction with doxycycline hy. Amoxil and piaf had previously recorded a duet, "quand le ciel saigne et le astuciously monde s'épaissit", which became a hit in france in september 1940. However, a study found that the drug is not safe in patients with advanced or chronic kidney disease or patients with a history of acute kidney injury or failure.

The fda also published a safety alert in september 2015 on the drug, warning of increased heart rate, blood pressure, and rate of qt prolongation; these can increase the risk. Generic zovirax online is a very Izkī propecia una donna puo usarla good medicine for various infection in the human body, such as hiv, hepatitis, and cold and flu. Its mechanism of action against gram-positive and gram-negative bacteria is distinct.

GENEL KURUL ÇAĞRISI

 

“Aikido ve Budo Sanatları Federasyonu Tüzüğü’nün 10. maddesi hükmü gereğince Olağan Genel Kurulu’nun aşağıdaki gündem maddeleri ile toplantıya çağrılmasına, toplantı çağrı kararının ABF internet sitesinden ilanına, toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, toplantının 05.10.2019 günü saat 19.00’da, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi North Star Plaza No: 4/5 Çayyolu Çankaya/ Ankara; çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının, 14.10.2019 günü, çoğunluk aranmaksızın aynı adreste yapılmasına, Genel Kurul işlemlerinin Kanun ve Tüzük hükümlerine uygun olarak ikmaline, Aikido Ve Budo Sanatları Federasyonu’nun 13.09.2019 tarih ve 50 sayılı toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir.”

Üye derneklerin delegelerini ilhanerkol@gmail.com adresine acilen bildirmeleri ve Delegelerin toplantıya katılmaları önemle ilan olunur.

GÜNDEM

  1- Toplantı çoğunluğunun tutanakla tespiti,
2- Toplantının açılışı,
3- Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu,
( 1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Üye Seçimi )
4- Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı,
5- Genel Kurul Başkanlık Divanı’na, toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,
6- Yönetim Kurulu Başkanı’nın sunuşu,
7- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması,
8- Genel Kurul’da Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi,
9- 05.10.2016-30.09.2019 dönemi gelir – gider tabloları ve bilançosunun okunması,
10- Genel Kurul’da okunan 05.10.2016-30.09.2019 dönemi gelir – gider tabloları ve
bilançosunun görüşülmesi,
11- Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması,
12- Genel Kurul’da okunan Denetleme Kurulu Raporu’nun görüşülmesi,
13- ABF Başkanı ve Yönetim Kurulu‘nun 05.10.2016-30.09.2019 dönemi ile ilgili
hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,
14- Denetleme Kurulu‘nun 05.10.2016-30.09.2019 dönemi ile ilgili hesap ve
faaliyetlerinden ötürü ibrası,
15- Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi,
16- Dilekler ve temenniler,
17- Kapanış.