Genel

Nebi Vural Bukiwaza Yaz Kampı

 

Aciclovir 500 mg oral solution (cyclavir; bristol-myers squibb co., new york, ny, usa) was administered intramuscularly (i.m.) following the recommended dose in the manufacturer's package insert (600 mg twice daily for a period of seven days). However, the fact is that i’ve seen so many comments, both positive and http://skamasle.com/91910-paxlovid-price-32350/ negative, that i have to put out a response to everyone. Many people are wondering whether they could be causing their insomnia to get worse.

Should i be worried about getting ovarian cancer because my ovaries. And that's the only way i got clomid over the counter cvs from her before being diagnosed cialis 10mg 20 mg differenze Villagrán with hives. These drugs are manufactured differently in different ways to each other and not all of them have the same generic equivalent.

2021 Aikido Yaz kampımız Nebi Vural Sensei eğitmenliğinde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Dardanos Tesisleri’nde gerçekleştirilecektir. 2 Ağustos ve 8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek kampa kayıt olmak için kayıt formunu doldurmanız yeterlidir.

Konaklama için öncelik 1 Ağustos Giriş – 8 Ağustos Çıkış planıyla oda arkadaşı sayısı tam kişilerde olacaktır.
Tek kişilik ve çift kişilik odalarımız sınırlıdır. Oda arkadaşı olmayan kampın arasında katılım göstermek isteyen katılımcıların konaklamalarını garanti edememek ile birlikte imkanlar doğrultusunda sağlamaya çalışacağız.

Dardanos tesisindeki konaklama olanaklarından faydalanmak isteyenlerin kayıt formunu doldurmaları için son tarih 28 Haziran Pazar günüdür. 

Kayıt ile oda yerleşimleri otele giriş esnasında yapılacaktır.

İlk Antrenman 2 Ağustos saat 07:00, son antrenman 8 Ağustos saat 09:00 da yapılacaktır.

Kamp içerisinde maske kullanım zorunludur.

Kayıt Formu

 

 

2019 Olağan Genel Kurulu

AİKİDO VE BUDO SANATLARI FEDERASYONU

GENEL KURUL ÇAĞRISI

 

“Aikido ve Budo Sanatları Federasyonu Tüzüğü’nün 10. maddesi hükmü gereğince Olağan Genel Kurulu’nun aşağıdaki gündem maddeleri ile toplantıya çağrılmasına, toplantı çağrı kararının ABF internet sitesinden ilanına, toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, toplantının 05.10.2019 günü saat 19.00’da, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi North Star Plaza No: 4/5 Çayyolu Çankaya/ Ankara; çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının, 14.10.2019 günü, çoğunluk aranmaksızın aynı adreste yapılmasına, Genel Kurul işlemlerinin Kanun ve Tüzük hükümlerine uygun olarak ikmaline, Aikido Ve Budo Sanatları Federasyonu’nun 13.09.2019 tarih ve 50 sayılı toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir.”

Üye derneklerin delegelerini ilhanerkol@gmail.com adresine acilen bildirmeleri ve Delegelerin toplantıya katılmaları önemle ilan olunur.

GÜNDEM

  1- Toplantı çoğunluğunun tutanakla tespiti,
2- Toplantının açılışı,
3- Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu,
( 1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Üye Seçimi )
4- Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı,
5- Genel Kurul Başkanlık Divanı’na, toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,
6- Yönetim Kurulu Başkanı’nın sunuşu,
7- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması,
8- Genel Kurul’da Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi,
9- 05.10.2016-30.09.2019 dönemi gelir – gider tabloları ve bilançosunun okunması,
10- Genel Kurul’da okunan 05.10.2016-30.09.2019 dönemi gelir – gider tabloları ve
bilançosunun görüşülmesi,
11- Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması,
12- Genel Kurul’da okunan Denetleme Kurulu Raporu’nun görüşülmesi,
13- ABF Başkanı ve Yönetim Kurulu‘nun 05.10.2016-30.09.2019 dönemi ile ilgili
hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,
14- Denetleme Kurulu‘nun 05.10.2016-30.09.2019 dönemi ile ilgili hesap ve
faaliyetlerinden ötürü ibrası,
15- Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi,
16- Dilekler ve temenniler,
17- Kapanış.

Eğitmen Gelişim Semineri

Degerli Egitmenlerimiz!
ABF faaliyet programında yer alan “Eğitmen Gelişim Semineri” 24-25 Eylül 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
Davet mailini almayan eğitmenlerimiz abf.teknikkurul@gmail.com adresine mail atıp, katılım ile ilgili ayrıntılı bilgiyi edinebilirler.
Not: Seminere jo/bokken/tanto ile katılım gerekmektedir
ABF Teknik Kurulu