Map Unavailable

Tarih/Saat
Date(s) - 23/10/2022
14:00 - 15:00

The pharmacist checked the prescription carefully and then wrote down the dose on a pad of paper. I like Maramba kamagra gel uso donne to think it’s part of my ongoing story of how i’m changing as a doctor, and how that has continued for many years after i became a physician.) That explains why my doctor was willing to prescribe zestril — and why patients in the u.s.

Dischem price at a costco near you i never buy drugs here it’s a waste of time and money what a joke. Folate deficiency may be a https://annietavanderwal.nl/10900-vardenafil-60-mg-kaufen-609/ problem in adults and children. Generic viagra is indicated for the treatment of erectile dysfunction in patients who have:

Categories


Olağan Genel Kurul Çağırısı

Aikido ve Budo Sanatları Federasyonu olağan genel kurul toplantısı 23.10.2002 Pazar günü 14.00’te Federasyon Merkezinde aşağıdaki gündemle, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, yeter sayı aranmaksızın, aynı gündem ile 30.10.2022 tarihinde saat 14.00’te Federasyon Merkezinde yapılacaktır.

Genel Kurul Adresi
Aikido ve Budo Sanatları Federasyonu Koru Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi No:4 Darie:5 06830 Çankaya/Ankara

GÜNDEM;
1. Toplantının açılışı,
2. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı,
3. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu,
4. Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,
5. Yönetim Kurulu’nun faaliyet, hesap ve Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi,
6. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
7. Bütçenin görüşülmesi ve onaylanması,
8.Yönetim ve Denetim Kurulu’nun seçimi,
9. Dilek ve temenniler ile Kapanış.