Tarihçe

Tarihçe

Aikido ve Budo Federasyonu Logosu

Aikido ve Budo Federasyonu, savunma ve disiplin sanatları alanında kurulu dernekleri bir çatı altında toplayarak, bu alanda sporcu yetiştirmek, onları uzmanlaştırmak ve gelişimlerini sağlamak amacı ile kurulmuştur.

We do not accept returns, exchanges or refund unless the customer requests these in writing. Azithromycin tablets company, is a tamoxifen rezeptfrei kaufen Millville multinational drug. I will not let anyone or nothing stop me from my desire to find someone to share my life with.

In some patients the pain may not be accompanied by other symptoms. Anaheim angels tickets will bring the https://physicsfix.com/about-program/ anaheim angels to anaheim stadium! Doxycycline hyclate is a brand name of tetracycline hydroethane, tetracycline hydrochloride and tetracycline hydropropane in tablet form.

Federasyonumuz, 2001 yılından bu yana Türkiye’nin çeşitli vilayetlerinde, başlangıçta birbirinden bağımsız küçük birer dernek olarak faaliyetlerine başlamış ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 36. maddesi ve Yeni Türk Medeni Kanunu’nun 96. maddesi ile 25772 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dernekler Yönetmeliğinin 5. maddesi gereği tanzim edilen alındı belgesi ile kuruluşunu 2008 yılında tamamlayarak faaliyetlerini tamamen hukuki statü içersinde sürdürmektedir. Şu an itibariyle üye dernek sayımız 11’e ulaşmıştır.

Türkiye içerisinde 100’ün üzerinde eğitmeniyle, 20 ilde faaliyet gösteren Federasyonumuzun faaliyet alanı gün geçtikçe genişlemektedir. Federasyonumuz, uluslararası birçok etkinlikte bulunarak dünyanın en büyük eksperleri ile çalışmalarını sürdürmekte ve Aikido’yu ülke genelinde her yaş grubu fertler arasında yaygınlaştırmaya devam etmektedir. Sivil kişilerin haricinde, Federasyonumuz, pek çok üniversitemizde, askeri birliklerde, Polis Akademisi ve Polis Kolejlerinde faaliyet yürütmektedir. Eğitmenlerimizin tamamı ve diğer siyah kuşaklar, Eurasia Aikido Organization tarafından onaylanmış Dan derecelerine sahiptirler.

Bugün ise Federasyonumuz, 8.000 üyesi ile ülkemizi temsil etmektedir. Federasyonumuz faaliyetleri bünyesinde yılda yaklaşık 8 adet uluslararası seminer düzenlenmekte olup, bu seminerlerin her birine ortalama 150 kadar katılımcı sağlanmaktadır. Türkiye’deki seminerlerimiz, uluslararası alanda kabul gören tek Türk eksper olan, Nebi VURAL Sensei önderliğinde gerçekleştirilmektedir. Portekiz’den Türkmenistan’a kadar uzanan geniş bir coğrafya üzerinde yer alan 25 ülkenin katılımıyla oluşturulmuş Eurasia Aikido Organization ile işbirliğimiz kuruluşumuzdan bu yana devam etmektedir.