Map Unavailable

Tarih/Saat
Date(s) - 23/10/2022
14:00 - 15:00

Categories


Olağan Genel Kurul Çağırısı

Aikido ve Budo Sanatları Federasyonu olağan genel kurul toplantısı 23.10.2002 Pazar günü 14.00’te Federasyon Merkezinde aşağıdaki gündemle, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, yeter sayı aranmaksızın, aynı gündem ile 30.10.2022 tarihinde saat 14.00’te Federasyon Merkezinde yapılacaktır.

Genel Kurul Adresi
Aikido ve Budo Sanatları Federasyonu Koru Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi No:4 Darie:5 06830 Çankaya/Ankara

GÜNDEM;
1. Toplantının açılışı,
2. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı,
3. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu,
4. Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,
5. Yönetim Kurulu’nun faaliyet, hesap ve Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi,
6. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
7. Bütçenin görüşülmesi ve onaylanması,
8.Yönetim ve Denetim Kurulu’nun seçimi,
9. Dilek ve temenniler ile Kapanış.